Ölandsbilder. 2 havsörnars jakt på storskarv. 2007