Spännvallen, Länsan.

Nässelfjäril 11/7-14
Ängsblåvinge 14/6-14
Brunfläckig pärlemorfjäril 14/6-14
Svavelgul höfjäril 7/7-14
Ängspärlemorfjäril 7/7-14
Älggräspärlemorfjäril 7/7-14

Vitgräsfjäril 11/7-14
Mindre Tåtelsmygare 7/7-14
Vitfläckad guldvinge 6/7-14
Sexfläckig Bastardsvärmare 11/7-14

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.