Nätfjärilar. 7 arter i Sverige

NÄTFJÄRILAR;
Brokiga Nätfjärilar (Lappnätfjäril, Asknätfjäril)
Nätfjärilar med svarta prickar utmed bakvingens ytterkant (Ängsnätfjäril, Väddnätfjäril)
Mörka Nätfjärilar på hyggen och i gräsmarker (Skogsnätfjäril, Sotnätfjäril, Veronikanätfjäril)

Skogsnätfjäril Melitaea athalia

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.