Projekt DalaMark

Torsdag den 23 augusti 2018.
Dala mark från SÄTER kommer idag för att starta upp jobbet med att ersätta vår trekammar brunn med ett vattenreningsverk.


Första ”spadtaget”.

Så var inloppet nådd, men det stora problemet var att brunnen inte tömts av BLGE KOMMUN, så det blev avbrott i verksamheten för DalaMark.. Tyvärr visade det sig att anslutningsrören ifrån badrummet till brunnen var konstigt dragna så vi fick lov att kosta på en skärpump för att få det hela att fungera. Extra kostnad 30 000 kr.

Fredag på sen em kom äntligen bilen och brunnen tömdes, men nu var det helg och stiltje till måndag morgon.

27 – 30 augusti.
Nu anlände killarna från DM

Toppringen ska bort


När grävaren nådde ner till själva kamrarna och utloppet sprang vattenslangen till huset läck och det uppstod en tjusig fontän nere i gropen. Slangen syns i mitten av bilden.

Sen var det dags att lyfta bort kammarringen.

Den mycket djupa trekammarbrunnens nedersta del fylls igen och bildar plattform för reningsverket.
I bildens nedre del syns rören som kommer dels från köket och dels från våtutrymmet. På grund av att de ligger så djupt måste en skärpump installeras till en kostnad av 30 000 kr som pumpar upp vattnet till rätt nivå.

Dags att hämta reningsverket


På plats, tilllsammans med brunnen med skärpumpen.


Skåpet med den kompressor som luftar sista delen av reningen fästs på vedboden pga den kan irritera med sitt ljud om den fästs på fastigheten.


Pga fastigheten ligger nära sjö klassas den som skyddskrävande och kräver extra rening av utgående vatten. Detta göres med fosfor-rening. Extrakostnad 30 000kr


Fosforsäcken på plats och det renade vattnet leds genom fosforsäcken för en sista rening innan det slutligen släpps ut i ett reserptionsdike

Slam kammaren. Rening