2014 jan – augusti

Unkn Knuts 2014 04 21_10008 aug 2014
Amiral  2014 08 08_Dberg_5811
En kraftfull Amiral trycker på med kraftfulla vingslag.

Amiral 2014 08 08_Dberg_5810

Puktörneblåvinge
Puktorneblavinge  2014 07 29_5674

27 juli 2014

Vinbarsfuks 2014 07 27_5583

Vinbarsfuks  2014 07 27_5546

23 juli 2014
Silverstreckad pärlemorfjäril:
Silverstreckad parlemor  2014 07 23_5149

22 juli 2014
En sliten AMIRAL
Sliten Amiral 2014 07 22_5026
Amiral face  2014 07 22_5046

En Rapsfjäril
Rapsfjäril

Rapsfjäril

17 juli 2014
Romme flygfält, Spännvallen och Dalviksberg stod på schemat idag. Jag och Linus njöt av en härlig tur i riktigt sommarväder. Det blev inte sämre av att vi tog husbilen.

Vitgrasfj Dberg  2014 07 17_4967 Vitgrasfj ovansida 2014 07 17_4947

Vitgräsfjäril. Dalviksberg

Spineln o Luktgrasfj  2014 07 17_4799

Luktgräsfjäril. Vi räddade ett par som fastnat i spindelnät iaf

Brunflackig parlemorfj  2014 07 17_4772 Brunflackadparlemofj ovansida  2014 07 17_4785

Brunfläckig pärlemorfjäril. Spännvallen

Mindre Tatelsmygare  2014 07 17_4678

Spännvallen. Mindre Tåtelsmygare som har det lite jobbigt att få ordning på sugsnabeln.

Ängspärlemorfj Angsparlemor o krabbspindeln 2014 07 17_4668

Ängspärlemorfjäril. Spännvallen.

Vitflackad guldvinge 2014 07 17_4837

Vitfläckad guldvinge. Spännvallen.

Silverstreckad parlemorfj  2014 07 17_4819
Silverstreckad pärlemorfjäril.

12 juli 2014

Flirt    2014 07 12_4492

Silverfärgad Blåvinge.Romme Flygfält.

Parlgrasfj Romme flyg 2014 07 12_4484

Pärlgräsfjäril. Romme Flygfält

11 juli 2014

Romme flygfält
Violettkantad guldvinge Romme flygfalt 2014 07 11_4446 Gvinge  2014 07 11_4449

Violettkantad Guldvinge. Dalarnas landskapsinsekt. Romme flygfält.

7 juli 2014

Blavinge2   2014 07 07_4285

Alggrasfj   2014 07 05_4275 Angsparlemor  Usida 2014 07 05_4266

Älggräspärlemorfjäril och Ängspärlemorfjäril

Ängspärlemorfj

Ängspärlemorfjäril

1 juli 2014

Svavelgul hofjhona 2014 07 01_4197

Svavelgul höfjärilshona låter sig väl smaka

Vitgrasfj   2014 07 01_4093 Vitgrasfj helbild  2014 07 01_4083
Bergebo   2014 07 01_4104

Vitgräsfjäril

Alggrasfj   2014 07 05_4275 Alggrasparlemorfj   2014 07 01_3989

Älggräspärlemorfjäril

Angsparlemor  Usida 2014 07 05_4266 Ängspärlemorfj

Ängspärlemorfjäril

25 juni 2014
Två fantastiska fjärilar förgyllde den sena eftermiddagen i vår trädgård. Två Amiraler hade fattat tycke för den starkt doftande schersminsbusken och snurrade runt den i ett par timmar;
Amiral Dberg   2014 06 25_3903

24 juni 2014

Sliten Prydlig pärlemorfjäril
Sliten prydli 2014 06 24_3794

Inägan strax norr om Hästhagen, Länsanvägen:
Obekant  Hasthagen  2014 06 24_3726

Gulbrokigt slåtterfly (Euclidia glyphica.

Gulbrokigt slåtterfly flyger om dagen från slutet av maj till och med juli. Det är ett nattfly som är aktiv främst under dygnets ljusa timmar. Eftersom det är ett litet nattfly och har en vingbredd av 25-30 mm flyger den med mycket snabba vingslag, och man ser knappt hur den ser ut förrän den sätter sig i vegetationen. Teckningen går i bruna och mörkt gula färger.
Den förekommer allmänt i hela landet. Fjärilen flyger på alla typer av ängsmark med rik örtvegetation, och den flyger i solsken. Larven lever på käringtand och klöver, och förpuppning sker i en tunn spånad på marken

Brun Parlemorfj 2014 06 24_3703

Brunfläckig pärlemorfjäril

Några bilder från 14- 21juni 2014, Öland

Öländsk Silverblåvinge
Blavinge 1a 2014 06 20_3602
Blavinge1 2014 06 20_3597

Några bilder 18 juni 2014, Öland
Alggrasparlemorfj 2014 06 18_3477

Älggräspärlemorfjäril i Seby läge

Några nykomlingar i min hage:

Unkn  2014 06 17_3085

Mindre Blåvinge

En ny bekantskap: Ängsnätfjäril
Angsnatfj  Gronhogen  2014 06 15_3011

Hane och hona.

Narbild  Gronhogen  2014 06 15_3037

Face to face

.

————————————————————————————————————–

Hornu juv 2014 06 17_3367

Hornuggla, juvenil

Hagerkoloni  2014 06 18_3375

Den stora hägerkolonin

Violettkantad hona 2014 06 17_3041

Violettkantad guldvinge, hona
Violettkantad guldvinge  2014 06 17_3045

Mindre tatelsmygare  2014 06 17_3206

Violettkantad guldvinge, hane

Slattergrasfj  2014 06 17_3134

Slåttergräsfjäril. Hanen till höger.

Mockelmossen  2014 06 15_2937

Kamgras   2014 06 15_2972

Kamgräsfjäril

.

11 juni 2014
Tog en tur efter lunch upp Länsanvägen. Blev några bilder på vackra fjärilar förstås: en rejäl överraskning var att det dök upp en Sotnätsfjäril på den lilla skogsvägen innan hyggena vid Mossbodarna.
Sotnatfjaril    2014 06 11_2712

Längs samma väg hade Bruna blåvingar party
Brun blavingeparning  2014 06 11_2686
Brun Blavinge  2014 06 11_2664

Prydlig pärlemorfjäril
Prydlig parlemorfj 2014 06 11_2746
Prydl parlemorfj  2014 06 11_2743

På Hästhagen vimlade det av Brun Gräsfjäril
Brun grasfjaril   2014 06 11_2622

Skogsnätfjäril:
Skogsnat  s Mossbodarna  2014 06 11_2639
Vet ej  2014 06 11_2646

6 juni 2014
Dagens väder:
Dagens vader Dberg   2014 06 06_2596

Svartribbade vitvingemätare fladdrade runt i det höga fuktiga gräset:
Svartribbad faltmatare  Dberg  2014 06 06_2579

Emil och den Svartribbade vitvingemätaren
Emil o mataren Dberg2014 06 06_2536

..som landade på Emil
Emil o vitflackad vitvinge  2014 06 06_2550

juni 2014
Rovfluga, Laphria flava, fotad i Grinduga.
Rovfluga   Grinduga  2014 06 01_2405

Mätare:
Unknown  2014 06 01_2202
Allmän ängsmätare, Ematurga atomaria

Några trollsländor har det blivit också:
Trollis  Grinduga 2014 06 01_2401
Trollis 2  2014 06 01_2350

2 juni 2014
Grängshammar-Vallvägen-Lilla Loberget: Inte många fjärilar, men en Kvickgräsfjäril iaf
Kvickgrasfj  L Loberget2014 06 02_2426

Bergebo skidstadion:
Puktörneblåvinge
Puktorneblavinge  Bergebo 2014 06 02_2466
Puktorne  2014 06 02_2441

Kamgräsfjäril:
Kamgrasfj Bergebo 2014 06 02_2501

KNUTSHYTTAN
Tistelfjäril:
Tistelfj  Knutshy 2014 06 02_2422

1 juni 2014
Idag blev det en tur ut till Grinduga och Fjärilsvägen, med lyckat resultat. En kylig morgon blev till en varm och härlig sommardag, dvs hyfsade förutsättningar för fjärilsfoto.

Äntligen lyckades jag få en Makaonfjäril att fastna på minneskortet:
Makaon 1   2014 06 01_2245
Makaon 2 2014 06 01_2226

Humlelik dagsvärmare RR Hemaris fuciformis. Det närmaste en kolibri vi kan komma i vårt land:
Lurvigt  2014 06 01_2361
Lurvigt 2 2014 06 01_2299
Lurvigt 3  2014 06 01_2358

Skogsvisslare Erynnis tages
Skogsvisslare 2014 06 01_2378
Skogsvisslare  2014 06 01_2367

Årets första Hagtornsfjäril:
Hagtornsfj  2014 06 01_2413

Rapsfjäril:
Rapsfj  2014 06 01_2282

Svartfläckad glanssmygare; hane, hona:
Svartfl glanssmygare hane 2014 06 01_2189
Svartflackad glanssmygare hona 2014 06 01_2382

Prydlig pärlemorfjäril:
Prydli parlemorfj  2014 06 01_2307

29 maj 2014
En sen em-tur till Knutshyttan där solen var på väg förbi och skogen skuggade forsen. Men ännu snurrade en del fjärilar förbi; aurora, sorgmantlar, grönsnabbvingar, vinbärsfuks, rapsfjäril,…..
Sorgmantel Knutshy  2014 05 29_2155

Vinbarsfuks Knutshy 2014 05 29_2145

Svartfläckad glanssmygare, hona:
Svartflackad glanssmygare hona 2014 06 01_2382

28 maj 2014

En oförglömlig fjärilsdag: Var inbjuden till en av lågstadieklasserna i Enbackaskolan, Gustafs, för att få vara med om en höjdpunkt i klassens senaste projektjobb; Fjärilsuppfödning, och utsläppet av de färdiga fjärilarna.
Klassen har följt fjärilens utveckling från larv till puppa och nu till färdig fjäril.
Och idag släpps de färdiga fjärilarna ut i frihet.
Vilken är arten ?? Jo inget mindre än Tistelfjäril. Enligt min mening en av de vackrare fjärilarna i vårt land. Här kommer några bilder från utsläppet. Inga bilder på eleverna publiceras här på nätet.

Tistel 6 Enbacka  2014 05 28_1834

Tistel 2 Enbacka 2014 05 28_1739

Tistel 3 Enbacka 2014 05 28_1823

Enbacka Tistel 1  2014 05 28_1913

Enbacka Tistelfj 1  2014 05 28_1737

Tistel 4 Enbacka 2014 05 28_1895

26 maj 2014
En riktig överraskning i trädgården idag:
Svartflackig glanssmygare Dberg 2014 05 26_1709
En Svartfläckig Glanssmygare, hona, som höll på att bli överkörd av gräsklipparen.

Tosteblavinge  Dberg 2014 05 26_1713
Tosteblåvinge i Dalviksberg

24 maj 2014
Grinduga fjärilsväg i strålande sol, värme ( årets rekord i Gävle med drygt 31 grader)men en mycket störande vind.
Såg årets första Makaon men som vanligt var den inte på humör att bli fotad. Det var däremot Tistelfjärilen:
Tistelfj Grinduga  2014 05 24_1699

Rapsfjäril:
Rapsfjäril  Grinduga  2014 05 24_1684

Ny art blev ett uppvaktande Skogsvitvingepar:
Skogsvitvinge grindduga
Skogsvitvinge  2014 05 24_1641

21 maj 2014
Canons ursäkt för att inte ha lagat macrot är att dom plötsligt upptäckt att de saknar reservdel. Orkar snart inte ens bli förbannad.

Men räddaren i nöden visar upp sig. Polyfoto i Borlänge centrum lånar ut ett nytt Sigma 150mm macro så att jag hinner med att plåta fjärilar innan vädret slår om. Thanks !!

Testade Sigman :
Macrotest sigma  2014 05 21_1629

Kan ni gissa vad detta är:
monster  2014 05 21_1635

19 maj 2014
Inget macro idag heller, men i dagens regnväder stör det inte så mycket.Tog en tur uppåt Borlängeskogarna för att hitta nya lokaler

18 maj 2014
Julgran Dberg  2014 05 18_1563
Julgran !!
Kotte Dberg

En kort summering; efter att Dataverkstan gett den krånglande hårddisken dödsdomen så var det bara att acceptera fakta. Men min webbmaster Therese ska försöka att kopiera mina album från webhotellet, dvs dom bilder som jag lagt ut på mina hemsidor. Men formatet blir förstås ett annat, 800×600.

Canon verkstan har fortfarande inte skickat tillbaka mitt macro efter tre veckor. Autofokusen skall bytas ut till en ungefärlig kostnad av 4000 kr. Men bråttom har dom inte.

Efter tre dagars superväder känns verkligen avsaknaden av ett macro som ett tungt ok att bära, när fjärilarna fladdrar runt benen och huve´t på hundpromenaderna
I trädgården fladdrar vinbärsfuks, rapsfjäril, mindre guldvinge, tosteblåvinge, grönsnabbvinge, citronfjäril,aurorafjäril etc.
Mindre guldvinge Dberg 2014 05 17_1559

Får leta fram en gammal trotjänare för att stilla fotoabstinensen något iaf.; Nikon 70D med Sigmazoom.

10 maj 2014

Motgångarna fortsätter. Den hårddisk som slog i golvet på Öland är ”tvärdöd”, dvs alla mina fjärilsbilder från 2013 är borta eftersom ingen säkerhetskopia blivit gjord. :-((
Macron som lade av innan resan till Öland och skickades till Canon för reparation ligger tydligen o dammar på någon av deras hyllor. Tur att inte vädret är ett sk fjärilsväder med värme,sol och svaga vindar.
Men så sant som det är sagt; ””Det är aldrig för sent att ge upp ””

3 maj 2014
Några bilder från Öland. Eftersom mitt macro har strejkat så blev bilderna tagna med Canon 100-400/, även macro bilderna.

Backsippa Alvaret 2014 04 27_1484

Vitis   2014 05 02_1401
Vitvinge; troligtvis Ängsvitvinge (ny art för mig )

Vit    2014 04 28_1464
Rapsfjärilar:
Vitis2   2014 04 28_1434

Persnycklar AdamoEva  2014 04 29_1425
Persnycklar och Adam och Eva på Alvaret

Adam o Eva2014 04 27_1480
Adam och Eva på Alvaret

Pa jakt  2014 04 29_1405

25 april 2014
En underbar vårdag. Grängshammar-Vallvägen upp till bergen och Lilla Loberget erbjöd en riktig Grönsnabbvinge-uppvisning. Ett 50-tal virvlade runt längs grusvägen upp till Loberget.
Gronsnabbvinge loberget 2014 04 25_1249

Ytterligare möten idag:
Rav Dberg 2014 04 25_1264

Spov Farans utlopp  2014 04 25_1258

22 april 2014
Värmen håller i sig, så Knutshyttan gällde även idag

AMIRAL(ÅRETS FÖRSTA):
Amiral Knhy Hs 2014 04 22_1173

GRÖNSNABBVINGEN IGEN :
Gronsnabbvinge Knhy  2014 04 22_1163

NÄSSELFJÄRIL:
Nasselfj Knhy  2014 04 22_1179

SORGMANTEL:
SORGMANTEL KNHY 2014 04 22_1157

21 april 2014
Fjärilsväder igen. Turen gick till Knutshyttan;
Några fjärilsbilder från dagen:

VIDEFUKS:
Unkn Knuts 2014 04 21_1000

VINBÄRSFUKS:
Vinbarsfuks Knuth

GRÖN SNABBVINGE:
Gron snabbvinge  Knhy 2014 04 21_0995

PÅFÅGELÖGA:
Pafageloga  2014 04 21_1065

SORGMANTEL:
Sorgmantel Knhy  2014 04 21_1075

20 april 2014
Så dyker dom upp till slut: Vinbärsfuksarna. En i Dalviksberg och en i Knutshyttan. Tyvärr har dom det gemensamma att de envisas med att befinna sig högst upp i sälgarna.

Vinbarsfuks Knhyttan  2014 04 20_0965
Vinbarsfuks Knutshy 2014 04 20_0967

19 april 2014
Äntligen lite värme i luften och lugnare vindar, dvs nu kanske det blir lite fart på fjärilarna.
Påskafton idag och vi får utnämna den till Citronfjärilens dag. Minst 20 st virvlade runt i trädgården i Dalviksberg ( 4 st honor)
Citronfj  Bergebo  Hs 2014 04 19_0890
Den här Citronhanen kommer från Bergebo Skidstadion i Blge.

10 april 2014
Blev en tur till Gysinge idag. Mycket vatten i forsarna. Ett par fiskgjusar visslade runt ovanför våra huvuden.
Gysinge 2014 04 10_0864
Gysinge3  2014 04 10_0862

Gysinge2   2014 04 10_0884

5 april 2014

Fortfarande kyligt och blåsigt, men inget kan stoppa våra bobyggande gäster:
Stromstare Grhammar Hs 2014 04 05_0785
Strömstareparet kämpar idogt på.

Forsärlan smyger omkring nedanför boet med näbben full……
Forsarla bobyggare Hs 2014 04 05_0828

….innan den gör en snabbvisit upp till boet
Forsarlebo  Hs 2014 04 05_0841

DAGENS fjäril:
Unknown 2014 04 05_0856

Ukn 3  2014 04 05_0859

4 april 2014
Fjärilsobs: Några Bruna Flickfjärilar.
Fågelobsar: 2 lokaler med bobyggande Forsärlor. 1 lokal med bobyggande Strömstarar.
Sädesärlor, ormvråk, tranor etc

Forsarla Grhammar Hs 2014 04 04_0700

Sent-eftermiddags besök av räven;
2014 04 04_Raven Dberg1  _0770
2014 04 04_Raven Dberg revirmark _0767

3 april 2014
Våren har kommit av sig en aning, tom några snöflingor i luften idag. Men våra nya bybesökare, ett tran-par, trivs tydligen förträffligt på åkern nedan för vårt hus. Trots att räven störde idyllen idag på em.
Ett snabb-besök nere på Lusmyren visade upp en, för mig, ny invånare i år; en sävsparv.
Savsparv Lusmyren Hs 2014 04 03_0658

30 mars 2014
Testade Vallvägen upp i bergen idag, men det var ingen höjdare. Snö, is och lerigt gjorde att Kugan verkligen fick göra rätt för sig.
Mot lilla Lotorp Hs2014 03 30_0612
Men färden gick raskt ner tillbaka till Grängshammar och vidare till Knutshyttan.

Blasippor Grangsh vagen Hs 2014 03 30_0629
Äntligen har det fantastiska blåsippsområdet börjat blomma och bjöd även på en annan överraskning idag. Den tredje observerade Videfuksen på 6 dagar landade strax innan blåsipporna och tog en paus i solskenet innan den jäktade vidare.
3:e obsen i Borlängeområdet på 6 dagar på 3 skilda lokaler. Makalöst !!
Videfuks Knutshyttevagen Hs 2014 03 30_0622

29 mars 2014
+ 16 grader molnfri himmel och vindstilla. Säg den fjäril som kan motstå detta, och detsamma gäller förstås även fjärilsfotografer.
Idag snurrade det till en hel del i vår trädgård
Påfågelsöga:
Pafagelsoga Hs 2014 03 29_0601

Videfuks:
Unkn Dberg

Med näsan i vädret……….
Videfuks med nasan i vadret2014 03 29_0581

Unk2  Dberg Hs 2014 03 29_0588

Sorgmantel:
Sorgmantel Knutshy Hs2014 03 29_0561

28 mars 2014
Återigen en fantastisk vårdag med molnfri himmel, värmande sol och knappt någon vind alls. Tyvärr verkar inte fjärilarna ha förstått det. De enda som virvlar omkring med högsta speed är de bruna flickfjärilarna.
Ny besökare i trädgården idag är en riktig storsångare; Rödhaken
Rodhahe Dberg 2   Hs 2014 03 28_0523

24 mars 2014
Kylig natt men sen blev det en riktig ”fjärilsdag”, svag vind och en värmande sol. I områden med lä trycks termometern upp mot svettiga temperaturer. Och resultatet låter inte vänta på sig. I kantzonen skog/åker där solens värme ger max resultat dyker dom upp: citronfjärilar, brun flickfjäril och VIDEFUKS !!
Citronfj 2014 03 24_Dberg fjarilar_0497

Unknown  2014 03 24_Dberg fjarilar_0465

unknown2 2014 03 24_Dberg fjarilar_0520

23 mars 2014
Mindre hackspett vid Fårans utlopp i Dalälven:
M hacksp Farans utlopp  2014 03 23_0409

22 mars 2014
Tranor Hs   2014 03 21_0402

18 mars 2014
Vårens ankomst har växlat tempo med minusgrader nattetid och nederbörd i form av snö. Solen värmer upp luften dagtid men har inte det rätta bettet.
Nybrobacken Hs 2014 03 18_0356
Tunaslätten med vy mot slalombacken i Nybro.

Vy mot Naglarbyåkrarna som snabbt fylls på av ankommande gäss
Naglarby Kanadagass Hs 2014 03 18_0341
Kanadagäss

Kanadick gragas Naglarby 2014 03 18_0350
Kanadagäss och grågås

Gragas mot Dalalven Hs 2014 03 18_0381
Ner mot älvkanten spatserade grågäss och tranor
Trana  2014 03 18_0364

Ormvråken satt på en av stängselstolparna vid riksvägen
Vrak Trollebo riksvagen Hs 2014 03 18_0358

16 mars 2014
Lite kyligare väder nu. Snön ligger delvis kvar, men solen dominerar dagen. Temperaturen når dock inte högre än 3 grader.
Ny röst i morgonkören i trädgården idag; ett helt gäng bofinkar förgyller morgonkonserten.
Bofink Dberg Hs 2014 03 16_0318

Även koltrastparet sprintar runt i trädgården. Under buskar och snabbt fram till det utlagda äpplet, som tydligen smakar mumma.
Koltrasthona Dberg  Hs 2014 03 16_0295
Koltrasthonan
Koltrast hanen festar på äpplet
Koltrast hane Dberg Hs 2014 03 16_0297

I Grängshammar var det storsamling
Grangshamar Hs 2014 03 16_0329

15 mars 2014
Så kom det då; det obligatoriska bakslaget. Med halv storm och tätt snöfall natten till idag grusades alla förhoppningar om ytterligare tidiga fjärilsobsar.

Men eftersom solen dök upp så fick det bli en tur med kameran iaf,
Vrak Hs Tomtebo 2014 03 15_0282
2 vråkar blev dagens fågelobsar. Bl.a. denna mycket ljusa.

Ute på Naglarby åkrarna fanns det bara ett fåtal grågäss kvar.
Gragas Naglarby Hs 2014 03 15_0287

Gragas2  Hs 2014 03 15_0293

13 mars 2014
Det fantastiska vädret håller fortfarande i sig. Flickfjärilarna dominerar i trädgården, men idag testade jag att följa åker/skogskanten för ev andra fjärilar, Men det blev att annat spännande möte istället. Mickel låg och njöt i solskenet och satte sig försiktigt upp när jag kom. Eftersom jag var på fjärilsjakt så satt macron på kameran men det blev en bild iaf.
Mickel Dberg  Hs 2014 03 13_0247

12 mars 2014
En underbart vacker dag. Klarblå himmel med värmande sol. Idag nådde temperaturen upp till +15 grader.
Första Hästhoven tittade fram i dikeskanten i trädgården
Hasthov Dberg Hs<

Fjärilsnytt:
Nässelfjäril drog en snabb repa genom trädgården.
Nasselfj  Naglarby Hs 2013 04 21_6312

Dessutom snurrade ett tiotal av denna runt i trädgården under dagen
Okand 2014 03 12_0233
Brun flickfjäril Archiearis parthenias 1 Imago/Adult Friflygande Dalviksberg, Dlr

Som jämförelse från 11/4 2006:
Brun flickfjaril Hs

11 mars 2014
Nu börjar sommargästerna fylla upp åkrarna från Naglarby ned mot Kanotstadion; starar, tofsvipor, tranor, grågäss, kanadagäss etc
Här en bild från en liten pöl på en av åkrarna;
Naglarbyakrarna Hs

En grågås har hittat en bra utsiktsplats
Gragas Kanotstdn Hs 2014 03 11_0200

Fler svanar på ingående.
Flygande svanar Takta 2014 03 09_0207

DAGENS FJÄRILSOBSAR:
Dalviksberg/Nygårdstäkt:
2 citronfjärilar
3 påfågelöga
Pafagelsoga Hs

9 mars 2014
Nu börjar fjärilsrapporterna strömma in från Syd- Sverige. Årets första Citronfjäril från våra hemtrakter ( Borlänge/ Dalviksberg) här fotad av Linus Photography.
2014 03 09_Linus Canon Nygardstakt_0186

8 mars 2014
Äntligen en dag med sol. Temperaturen steg från ett par minusgrader på morgonen till +9 grader som högst på da´n.
Tyvärr en kraftig kylande vind.
Turen gick via Kanotstadion,Knutshyttan till Grängshammar och vidare till Mossbodarna.

På åkrarna vid Naglarby svepte ett dussintal Tofsvipor in tillsammans med en skogsduva
Tofsvipor skogsduva Hs 2014 03 08_0178
En sånglärka spelade upp tills dans på åkern ner mot älven

I Knutshyttan fanns en av strömstararna nedanför forsen.
Stromstare Grangshammar HS2014 03 08_0157

Svartmes Mossbod Hs2014 03 08_0159
I Mossbodarna lät sig Svartmesen väl smaka av alla läckerheterna

6 mars 2014
Grått och trist väder som vanligt. Tog en tur till Knutshyttan för att försöka få se om någon strömstare vågat sig hit trots det höga vattenflödet.
Glädjande nog sprang paret på den lilla iskant som fanns kvar i dammen och dök efter godsaker i vattnet
2014 03 06_Stromstareparet Knutshy_0141

Tidigare häckning finns på den här länken. Klicka här

25 februari 2014
Hyfsat väder, sportlovsvecka, så idag blev fotosafari med blivande fotograferna EMIL OCH LINUS. Mossbodarna var ett självklart första val med både fågelmatningen och den jagande hökugglan ute på 1:a hygget. Sen bar det av till Knutshyttan och Grängshammar efter nödvändig lunch på COOPs restaurang. Bilder från killarna finns på deras sidor här ovan !

Fågel/ekorrmatningen vid Mossbodarna:
ekorre mossbod Hs

18 februari 2014
Två dagar efter varandra med superväder; sol, + grader och en raskt försvinnande snö. Talgoxar, blåmesar, nötväckor, hackspettar etc har redan startat vårkonserten.
Gårdagens tur till Grängshammar blev inte någon succe´fotomässigt, men vad gör det!
Dagens tur gick till Mossbodarna och det går bara inte att motstå hökugglan trots att arkivet är mer än fyllt av denna härliga uggla…
…som var lyckosam i sorkjakten på fm idag:
Hokis hugga in2 Hs
Först av med sorkens huvud:
Hokis huvud av Hs
…och sen är det bara att låta sig väl smaka av läckerheten;
Hokis huvud av2

Några småfåglar vid matningen i Mossbodarna
Talgoxe Mossb Hs
Domherre Hs

På Naglarby-åkrarna börjar det kännas lite vår när ett gäng sångsvanar landar för att vila
Sangsvanar Hs
Sangsvanar closeup Hs

8 februari 2014
Äntligen glimtar solen fram. +3 grader, snömoddigt på skogsvägarna men nu eller aldrig gäller det att plocka fram kameran o dra ut i markerna innan det utlovade kvällsregnet kommer. Först till Grängshammar för att söka efter strömstare.
Stromstare Grangsh Hs
Jodå, den var på plats på nedre delen av ån; ivrigt dykande.

Vägen upp till Vallbergen var visserligen nyplogad men så moddig att det får dröja innan vi drar upp dit.
Istället bär det av till Mossbodarna, där hökugglan inte gör någon besviken utan visar troget upp sig.
Ruggla Hs
Rugguggla kanske är ett mer passande namn på den idag.

Men den blicken glömmer man inte så lätt;
Hoku Mossb Hs

Vidare mot Mossbodarna där nästa uggla visar upp sig; sparvugglan…..
Sparvu 3 Mossb  Hs
……..i en grantopp alldeles invid vägkanten; c:a 100 m från Bäcks fågelmatning.

26 januari 2014
Mildare väder under ett par dagar, men var är solen?
Tog en tur ner till en grå och mörk Frostbrunnsdal. Tog några bilder från hängbron när jag fick hjälp att hitta en rapporterad berguv i en björk vid å-kanten.Naturligtvis nästan omöjlig att fota men det fick bli en sk dokumentationsbild iaf.
Berguv3 Hs

Ett par knipor sökte föda i en vak:
Knipa  Hs

23 januari 2014
Bitande kyla idag, och då brukar även solen visa upp sig. Så även idag.
Tog med en gammal trotjänare ut på hundprommisen idag; Nikon D70 och Sigma 17-70/2,8-4,5 DC Macro HSM. Funkar tydligen bra än !
Dberg
Tistel Hs
Vass Hs

19 januari 2014
Återigen en dag med dunsnö. Dock bara -5 grader.
Dunsno Milsbosjon2  Hs kopiera
Solen kämpade iaf för att lysa upp landskapet. Här en vy mot Milsbosjön.

Turen gick till Grängshammar och vidare upp mot vildmarken. Vallvägen var i ett perfekt skick, alldeles nyplogad.
Men bristen på både djur och fåglar var lite skrämmande så nästa mål fick bli övre dammen i Ghammar där jag häromdan såg en strömstare, men ingen visade sig idag.
Nedan ovre dammen Hs

Nedan ovre dammen an Hs

13 januari 2014

Stora chocken idag; solen skiner upp landskapet och termometern visar på -14 grader. Och dessutom visar Mossbodarna upp sitt största dragplåster: Hökugglan.
Torraketopp  Hs2  2013 02 02_3828

Mot Nybro döljs bergen bakom en mystisk, krypande molnbank. Ser inte naturligt ut;
Snokanoner over Nybro  Hs
Inte svårt att gissa vad detta är för något fenomen !!

Vid Torsångs Kanotstadion ligger det här gänget och väntar på att isen ska spricka upp i Dalälven; Sångsvanar.
Kanotstdn Sangsvanar

****************************************************************************************************************************
Framsida Hs

Klicka på bilderna för att förstora. Alla bilderna är copyright-skyddade.

Alm 2014 jan Hs
Januari (Söder om hängbron)

********************************************************************************************************
*******************************************************************************************************
Klicka här så hittar du den professionella fotografen och fantastiska webdesignern Therese från Studio Nokomis, Falun., som har skapat mina sidor
********************************************************************************************************

Fotoboken om ett år i Frostbrunnsdalen, Borlänge. Foto och text: Leif Wickman>
——————————————————————————————————————

——————————————————————————————————————

Väl mött!

Leif Wickman

WEBBMASTER: Teski
© Bilderna på sidan tillhör Leif Wickman.Vill ni använda någon bild: Klicka på länken Kontaktsida och meddela mig.

Rendez vous  Hs

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.