Klöverfjäril i Dalom- Moje, Gagnef

Klöverfj Dalom
Ragnar Nyberg
Platsen är tallhed i Moje i Gagnef.
En av Sveriges botaniska superrariteter finns där, nämligen smällvedel (Astragalus penduliflorus) och flera klöverblåvingar besökte just smällvedelbestånden. De verkade föredra dem framför andra ärtväxter, ex käringtanden.
Just den här platsen är biotopskyddad pga smällvedeln och är samtidigt ett fint exempel på att andra organismer gynnas av detta.
11 juli.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.