Gräsfjärilar. 21 arter i Sverige

GRÄSFJÄRILAR;
1. Gräsfjärilar i stenmarker och hällmarker (Berggräsfjäril, Vitgräsfjäril, Svingelgräsfjäril)
2. Små gräsfjärilar på skogsängar (Pärlgräsfjäril, Brun Gräsfjäril)
3. Små gräsfjärilar i torra gräsmarker och myrmarker (Kamgräsfjäril, Starrgräsfjäril)
4. Större gräsfjärilar i gräsmarker (Luktgräsfjäril, Slåttergräsfjäril, Sandgräsfjäril)
5. Gräsfjärilar i skogsmarker (Skogsgräsfjäril, Kvickgräsfjäril, Dårgräsfjäril)
6, Gräsfjärilar på fjälhedar och myrmarker i Norrland (Fjällgräsfjäril, Gulringad gräsfjäril, Disas Gräsfjäril)
7. Fler gräsfjärilar i norra Sverige (Tallgräsfjäril, Myrgräsfjäril, Tundragräsfjäril)
8. Tillflliga gäster i Norden (Buskgräsfjäril, Vitbandad gräsfjäril)

1.

Berggräsfjärils hona Lassiommatapetropolitana

Vitgrasfj ovan Hs
Vitgräsfjäril; ovan- och undersida
Vitgrasfj undersida  Hs

2.
Parlgrasfjaril   Hs
Pärlgräsfjäril

Brun grasfjaril2   Hs
Brun Gräsfjäril räknas som Missgynnad och är fridlyst.
Brun grasfjaril

Kamgrasfj  Hs
Kamgräsfjäril. Visar tyvärr aldrig sin ovansida i vila.

4.


Luktgräsfjäril
Hagarnas inv2  Hs  2012 08 06_9182

Slattergrasfj  Hs
Slåttergräsfjäril, hane. Nästan försvunnen från Mellansverige.
Fj   Hs
Undersidan på Slåttergräsfjärilen, hane.

5.

Skogsgräsfjäril Erebia ligea

Kvickgrasfj   Hs

Kvickgräsfjäril

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.