Frostbrunnsdalen Källorna 2008

FROSTBRUNNSDALEN, Borlänge.
En inspirationskälla!!!

Under mina strövtåg i Borlängenaturen med kameran i högsta beredskap hamnade jag i Frostbrunnsdalen för att söka efter motiv, framför allt fåglar. Ganska snart insåg jag att här fanns oerhört mycket mer; en sagolik natur med lövskog i alla åldrar, ett fantasieggande vattendrag och, som det senare visade sig, en historia som inspirerade till närmare studier.

Jag skall försöka dokumentera området med mina ögonblicksbilder från dalen, dvs bilder som är spontant tagna under mina strövtåg i dalen från och med 28 januari 2008 till och med Luciadagen 13/12 2008.

stugan-dsc_4775
13/12. Luciadagen med -10 grader och strålande sol. Första dagen på flera veckor när vi får se blå himmel igen och, inte minst, massor av vit snö. Känns som en passande dag att avsluta projekt Frostbrunnsdalen som dokumenterats under 2008.


17/11 Dalstugan.


11/6 Dalstugan med tydliga angrepp på häggarna.

frostbrunnsdalen-2008-mar-14.jpg
14/3 Dalstugan

Kommentarer efter bilderna.

KLICKA på sidans bilder för förstoring.

KÄLLORNA

kallan-dsc_4740
13/12 Den lågt stående solen förmår inte nå ner till dalens bottenskikt, men den låter sig anas av reflexerna från trädtopparna i källornas klara vatten

kallantradet-m-skopan-fallit-dsc_4764
13/12 Sorgligt. Den stora bjässen som stog vid källans kant och som skopan varit fästad vid har fått ge sig för tunga snö snömassor och ålderskrämpor.
kallan-m-skopandsc_4765


17/11 Strax efter lunchtid försvinner solen bakom västra kanten. Allt har gått till vila inför kommande vinter.


17/11 Från källorna rinner det klara vattnet mot norr.


6/10 Tillflödet till källorna, som efter senaste tidens regn är välfyllda


25/8 Plötsligt så finns dom där, som svampar på land , dyker dom upp i det grunda vattnet med sitt klara och kalla vatten. Endast tumstora gör dom inte mycket väsen av sig. Än!


17/8 Den frodiga vegetationen runt källområdet börjar så sakteliga ge ett höstlikt intryck.


17/8 Längs stigen ned mot källorna växer det ovanliga Springkornet ( Impatiens Noli-tangere) som blommar från juli till slutet av september. Namnet kommer av att frukten exploderar vid beröring och fröna kastas iväg.


11/6 Källområdet utan större angrepp på häggarna, än !


28/5 Källområdet bäddas in av omgivande grönska.


14/5 I det klara vattnet syns de små, puttrande källorna tydligt.


25/4 Tillflödet till källorna


14/4 Trefaldighetskällan

<
7/4 Aprilväder vid Källorna.


5/3 Upptäckte ännu en källa som småputtrade i det blanka vattnet. Ligger nedan utloppet från dammen.


28/2 I det grunda vattnet när den första vårsmältningen är avklarad (feb -08) syns en av källornas små kratrar med bubblande vatten tydligt.
En helt fantastisk miljö.
Den hedniska kultkällans vatten som rinner mot norr ansågs skydda och bota mot det onda.


28/2 Längst in mot vallen finns en skopa för den törstige att smaka vattnet och kanske ägna en tanke åt gångna tiders ritualer och ceremonier som var en viktig del av livet för dåtidens människor.


28/2 Den magiska källan i Frostbrunnsdalen som för en kort sekund visar och strålar ut sin kraft !! Det är lätt att föreställa sig den magiska dragningskraft som den hade på människorna långt före Kristus; att dricka sig till hälsa, tvaga sig fri från sjukdomar och offra till livskraftens gud, Frö eller Frej.


28/2 Det låga vattenståndet, träden utan löv, det bleka solljuset och de lågmälda fågelrösterna lockar kanske inte alltför många besökare. Men snart byter hela dalen kostym och exploderar i ett eldorado av färger och ljud.